Stichting Supporters Marle Paasweekend Marle.nlVrijdag 7, zaterdag 8 en maandag 10 april 2023

Skeltertrek

Wat is de bedoeling van het hele gebeuren?

De bedoeling is om met de skelter, wel met een heuse sleepwagen (remwagen) zo ver mogelijk te trekken, ook als de kar ineens op de rem gaat. Hoe verder de gewichtbak op de wagen komt des te zwaarder de wagen wordt. Dit gebeurt door middel van een ketting aandrijving vanaf de assen die wordt overgebracht op de ballastbak (gewichtenbak). Hoe verder je over de baan komt, hoe zwaarder de wagen zal trekken. De baan wordt zo’n 20 meter lang, dus je moet maar kijken of je zo ver komt. Ga alvast de spiertjes trainen.

Wanneer is de skeltertrek?

Op 2e paasdag zullen we vanaf 14:00 uur van start gaan met de skeltertrek. Je kunt je melden in de feesttent naast het springkussen waar je een startnummer krijgt net zoals met de grote trekkers. Je kunt je daar ook vanaf 13:30 inschrijven, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Daarna zullen we klasse voor klasse afwerken. Dit gebeurt vlak voor de feestttent op de speciaal aangelegde sleepbaan . Zorg dat je veel toeschouwers meeneemt die je kunnen aanmoedigen, want er zijn leuke prijzen te winnen wanneer je eerste wordt.

Reglement:

  • Voor de sleepwagen komt 1 trapskelter die door de organisatie wordt geregeld. Je hoeft dus niet je eigen skelter mee te nemen.
  • Je mag op klompen deelnemen, maar hoeft niet.
  • Startvolgorde wordt door loting vastgesteld.
  • Je mag verkleed gaan naar eigen keuze, maar hoeft niet.
  • Je mag als deelnemer niet je zelf en/of derden in gevaar brengen
  • Noch de stichting Supporters, noch de wedstrijdleiding stelt zich aansprakelijk voor de handelingen der deelnemers vóór, tijdens of na afloop van de wedstrijd schaden.
  • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij eventuele geschillen over de uitleg van enig artikel en/of bepaling beslist de wedstrijdleiding.
  • De uitspraak van de wedstrijdleiding is bindend.

Aanmelden

We gaan je zien op 2e Paasdag, je kunt je ter plekke inschrijven. Heb je nog vragen, neem dan gerust even contact met een van de bestuursleden op of mail naar trekkerslep@paasweekendmarle.nl. We zullen dan zo snel mogelijk reageren.